วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประกวด ร.ร.รักการอ่านดีเด่นระดับ สพป.สน. 2

วันที่  17  สิงหาคม 2554 นายกษม  โสมศรีแพง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดการประกวดโรงเรียนรักการอ่านดีเด่นระดับ สพป.สน 2 ณโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดคือโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1- 20  ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ ดังนี้
ผลการประกวดโรงเรียนรักการอ่าน(ขนาดเล็ก)
อันดับที่ 1 : โรงเรียนบ้านผักตบ ศูนย์ ฯ 9
อันดับที่ 2 : โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ศูนย์ฯ 5
อันดับที่ 3 : โรงเรียนบ้านโพนสวาง ศูนย์ 12

ผลการประกวดโรงเรียนรักการอ่าน(ขนาดใหญ่)
อันดับที่ 1 : โรงเรียนบ้านอูนโคก ศูนย์ ฯ 2
อันดับที่ 2 : โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ ศูนย์ ฯ 9
อันดับที่ 3 : โรงเรียนบ้านพังโคน ฯ ศูนย์ ฯ 7

ประมวลภาพการประกวดโรงเรียนรักการอ่านดีเด่น
อัลบั้มภาพ ชุดที่1 คลิกที่นี่
อัลบั้มภาพ ชุดที่2  คลิกที่นี่
อัลบั้มภาพ ชุดที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ภาพโรงเรียนรักการอ่านดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1
 โรงเรียนบ้านผักตบ ศูนย์ ฯ 9
อัลบั้มภาพ ชุดที่ คลิกที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักตบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น