วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ( OBEC Library Automation System ) ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนให้มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีความเป็นมาตรฐานสากลและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห้องสมุดของครูบรรณารักษ์ให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี ( ห้อง B ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายกษม  โสมศรีแพง รอง ผอ.สพป.สน.2
ประธานเปิดการอบรมฯ

คณะวิทยากร


บรรยากาศการอบรม

มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ

 


หมายเหตุ  โรงเรียนใดที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (เพิ่มเติม)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศน.ปลาทอง  อัยวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-545-949-55
1 ความคิดเห็น:

  1. อยากได้ครับ..ไม่รู้ว่าดาวน์โหลดได้ที่ไหน ส่วนคู่มือดาวน์โหลดมาอ่านแล้ว โรงเรียนมีทรัพยากรครบครับ มี server มีคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นสำหรับห้องสมุดตาม งบไทยเข้มแ็ข็งครับ ได้มาสองปีแล้ว เจ้าหน้าที่คนเดิมย้ายครับ ผมว่าจะปรับปรุง และรับผิดชอบต่อครับ

    *ผมเองคอมพิวเตอร์มีความรู้ เกี่ยวกับโปรแกรมอยู่บ้าง ถ้าได้มาติดตั้งคิดว่าคงทำได้ ไม่ทราบว่า...จะดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับ

    ตอบลบ